Vad är en familjecentral?


En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral ska minst innehålla mödrahälsovård barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.

Mer information om familjecentraler

MÖTESPLATSEN

Som medlem har du tillgång till vårt forum Mötesplatsen där vi diskuterar allt som rör familjecentralernas verksamheter.

Till Forumet

Familjecentralen i flykting- och integrationsarbetet

Upprop till alla familjecentraler som arbetar aktivt med integration. FFFF sprider goda exempel.

Läs mer

Nationell konferens 2017

Läs mer här

Regionala Nätverk

Alla Regionala Nätverk