Styrelsen besvarar Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande!

04-12-2017

Styrelsen besvarar Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande!

Styrelsen har besvarat remiss från Socialdepartementet om Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47 S2017/03553/FS). Vi har skickat in yttrande som berör kapitel 4 med fokus på område 4.1 – Det tidiga livets villkor. Vår uppfattning är att kommissionens arbete är gediget och ger en överskådlig och tydlig bild av det aktuella hälsoläget och dess skillnad samt de faktorer och områden som påverkar varandra.

FFFF ställer sig positiv och delar kommissionens uppfattningar och slutsatser i den beskrivna problembilden i området Det tidiga livets villkor. FFFF ställer sig bakom åtgärderna och har förslag om förtydliganden. Våra förslag om förtydligande handlar om att förstärka samverkan i form av familjecentral samt att ge förutsättningar för samverkan för att sätta barn och familjers bästa i centrum i arbetet med att minska ojämlikheten i hälsa.