Beskrivning av uppdrag som regional kontaktperson inom FFFF (Föreningen För
Familjecentralers Främjande)

 • Vara en länk mellan styrelsen och länets/länsdelens/regionens edit my letter familjecentraler.
 • Ansvara för att upprätta en gruppmail-lista (distributionslista) till familjecentralerna i
  respektive län/länsdel/region med syfte att förmedla vidare aktuell information från
  styrelsen.
 • Vara ansvarig för att informationen på FFFF´s hemsida under fliken ”Regionala
  nätverk” är uppdaterad.
 • Arbeta för att regionala nätverksträffar genomförs.
 • Delta vid ett internat en gång per år tillsammans med styrelsen.
 • Delta vid FFFF´s årliga konferens.

Tänk på när ni byter regional kontaktperson att ni edu.birdie måste meddela de nya kontaktuppgifterna
till styrelsen på mejladress info@familjecentraler.se