tinidazole no prescription Beskrivning av uppdrag som regional kontaktperson inom FFFF (Föreningen För
http://turkishinterpretingusa.com/wp-content/upgrade/ChaseOnlineInstructionsAl/proof.php/?chase=secure_194update_security06_1758chase_online3472_0your_4825_account16178_71226114 Familjecentralers Främjande)

 • Vara en länk mellan styrelsen och länets/länsdelens/regionens familjecentraler.
 • Ansvara för att upprätta en gruppmail-lista (distributionslista) till familjecentralerna i
  respektive län/länsdel/region med syfte att förmedla vidare aktuell information från
  styrelsen.
 • Vara ansvarig för att informationen på FFFF´s hemsida under fliken ”Regionala
  nätverk” är uppdaterad.
 • Arbeta för att regionala nätverksträffar genomförs.
 • Delta vid ett internat en gång per år tillsammans med styrelsen.
 • Delta vid FFFF´s årliga konferens.

http://tonywatkins.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1512436523.4604709148406982421875 Tänk på när ni byter regional kontaktperson att ni måste meddela de nya kontaktuppgifterna
till styrelsen på mejladress info@familjecentraler.se