Årlig fortbildningsdag för all personal på Familjecentraler i Jämtland Härjedalen 10 april 2018.

12-01-2018

click Varmt välkomna till den årliga buy Maxalt no prescription Fortbildningsdagen för all personal inom Familjecentralerna i Jämtlands län den 10 april 2018 – tema: Familjecentralen idag och samverkan.

source site Separat inbjudan kommer via e-mail och er regionala samt era lokala kontakpersoner.