Upprop till alla familjecentraler som arbetar aktivt med migration

26-12-2015
Upprop till alla familjecentraler som arbetar aktivt med migration

http://torontomarathon.com/zip Föreningen vill uppmärksamma landets familjecentraler och sprida goda exempel till myndigheter och andra intresserade som idag inte vet hur familjecentraler arbetar med flykting- och integrationsfrågor. Vi kan också inspirera varandra! Här kommer vi att fortlöpande samla in alla exempel på det arbete som görs i verksamheterna.

http://oceanadesigns.net/images/granite/prada-gold/prada-gold.jpg Med vänlig hälsning

follow site Styrelsen Föreningen för familjecentralers främjande-FFFF