Upprop till alla familjecentraler som arbetar aktivt med migration

26-12-2015
Upprop till alla familjecentraler som arbetar aktivt med migration

Föreningen vill uppmärksamma landets familjecentraler och sprida goda exempel till myndigheter och andra intresserade som idag inte vet hur familjecentraler arbetar med flykting- och integrationsfrågor. Vi kan också inspirera varandra! Här kommer vi att fortlöpande samla in alla exempel på det arbete som görs i verksamheterna.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Föreningen för familjecentralers främjande-FFFF