Familjecentraler i Västra Götaland – en utvärdering

24-04-2015
Agneta Abrahamsson, Vibeke Bing, Mikael Löfström (2009)
Familjecentraler i Västra Götaland - en utvärdering Sammanfattning av utvärderingen

Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen har låtit utvärdera familjecentraler som en del av sitt utvecklingsuppdrag i ”Handlingsprogram för folkhälsoarbetet 2002–2006”. Utvärderingen syftar till att ta tillvara erfarenheter från framväxten av familjecentraler samt att skapa underlag för vidare utvecklingsarbete i Västra Götaland.