Nordisk Forskarträff

18-04-2015
Dokumentation Nordisk Forskarträff 2007

http://shellystearooms.com/no/vacancies/ Här kan ni läsa och ladda hem dokumentationen från Nordisk Forskarträff som genomfördes den 27-29 mars 2007 på Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg.