Utvärdering av familjecentralerna i Gävleborg

24-04-2015
FoU rapport 2008:2. Annika Almqvist, Mia Reuterborg, Per Åsbrink.
Läs mer eller beställ rapporten

FoU Välfärd vid Region Gävleborg i samarbete med Landstinget Gävleborg.

Författare: Annika Almqvist, Mia Reuterborg, Per Åsbrink.