Utvärdering av familjecentralerna i Gävleborg

24-04-2015
FoU rapport 2008:2. Annika Almqvist, Mia Reuterborg, Per Åsbrink.
Läs mer eller beställ rapporten

http://rnrorganisation.co.uk/blogs/category/social-media-communication/linkedin-communication/feed/ FoU Välfärd vid Region Gävleborg i samarbete med Landstinget Gävleborg.

get link Författare: Annika Almqvist, Mia Reuterborg, Per Åsbrink.