Flykting- och integrationsarbete

Upprop till alla familjecentraler som arbetar aktivt med migration

Order Tastylia Oral Strip Föreningen vill uppmärksamma landets familjecentraler och sprida goda exempel till myndigheter och andra intresserade som idag inte vet hur familjecentraler arbetar med flykting- och integrationsfrågor. Vi kan också inspirera varandra! Här kommer vi att fortlöpande samla in alla exempel på det arbete som görs i verksamheterna.

enter site Med vänlig hälsning

Styrelsen Föreningen för familjecentralers främjande-FFFF

Upprop till alla familjecentraler som arbetar aktivt med migration

Kramforsmodellen

source Kramforsmodellen
En av vägarna för en lyckad integration för asylsökande barnfamiljer

Kramforsmodellen Kramforsmodellen broschyr Kramforsmodellen, powerpoint