Flykting- och integrationsarbete

Upprop till alla familjecentraler som arbetar aktivt med migration

http://thermograve.co.uk/new-arrivals-heat-benders/ Föreningen vill uppmärksamma landets familjecentraler och sprida goda exempel till myndigheter och andra intresserade som idag inte vet hur familjecentraler arbetar med flykting- och integrationsfrågor. Vi kan också inspirera varandra! Här kommer vi att fortlöpande samla in alla exempel på det arbete som görs i verksamheterna.

enter Med vänlig hälsning

Styrelsen Föreningen för familjecentralers främjande-FFFF

Upprop till alla familjecentraler som arbetar aktivt med migration

Kramforsmodellen

tinidazole with out a prescription Kramforsmodellen
En av vägarna för en lyckad integration för asylsökande barnfamiljer

Kramforsmodellen Kramforsmodellen broschyr Kramforsmodellen, powerpoint