Utvärderingar

Utvärderingar av familjecentraler

K Eldelind (2002)

Familjecentrum i Bålsta. En intervjustudie ur de professionellas perspektiv.
C-uppsats i folkhälsovetenskap.

Institutionen för vård- och folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola Västerås

Utvärderingar av familjecentraler

Utvärdering av familjecentralerna i Gävleborg

Annika Almqvist, Mia Reuterborg, Per Åsbrink.

Utvärdering av familjecentralerna i Gävleborg”, FoU rapport 2008:2. FoU Välfärd vid Region Gävleborg i samarbete med Landstinget Gävleborg.

Läs mer eller beställ rapporten

Sociala insatster på en familjecentral – en utvärdering (Familjens Hus i Hässleholm)

Vibeke Bing. Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan, nr 1 2011. Kristianstad University Press.
Sociala insatser på en familjecentral - en utvärdering

Familjecentraler i Västra Götaland – en utvärdering

Agneta Abrahamsson, Vibeke Bing, Mikael Löfström (2009)

Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen har låtit utvärdera familjecentraler som en del av sitt utvecklingsuppdrag i ”Handlingsprogram för folkhälsoarbetet 2002–2006”. Utvärderingen syftar till att ta tillvara erfarenheter från framväxten av familjecentraler samt att skapa underlag för vidare utvecklingsarbete i Västra Götaland.

Familjecentraler i Västra Götaland - en utvärdering Sammanfattning av utvärderingen

Familjecentralen som idé – Exemplet Ockelbo

En utvärdering har gjorts av Ockelbo Familjecentral

Utvärdering Ockelbo Familjecentral

Familjecentralen Skogstorp

En utvärdering har gjorts av Familjecentralen Skogstorp i Falkenberg. Den är gjord i samarbete med FoU-enheten, Närsjukvården, Landstinget Halland. Ni kan också ladda hem rapporten från http://www.edu.falkenberg.se/familjecentralen

Familjecentralen Skogstorp - Samarbete med familjen i fokus!

Utvärdering av familjecentralerna i Gävleborg

FoU rapport 2008:2. Annika Almqvist, Mia Reuterborg, Per Åsbrink.

FoU Välfärd vid Region Gävleborg i samarbete med Landstinget Gävleborg.

Författare: Annika Almqvist, Mia Reuterborg, Per Åsbrink.

Läs mer eller beställ rapporten

FFFF-Utvärdering av självreflektionsinstrumentet

FFFF har under 2014 finansierat och beställt en utvärdering av självreflektionsinstrumentet med syfte att utvärdera familjecentralers erfarenheter och upplevelser av att använda instrumentet i praktiken. Studien, som heter Reflektera tillsammans, har genomförts av Agneta Abrahamsson, Vibeke Bing och Sofia Kjellen på Staarne Process.

Utvärderingen består av två delar varav den ena presenterar resultatet från utvärderingen. Den andra delen, som är en användarguide till instrumentet, har utvecklats utifrån resultatet från utvärderingen.

Självreflektionsinstrument Att reflektera tillsammans Användarguide Jönköpingsmodellen