Invigning av ny Familjecentral i Gävle

09-12-2016

25 November öppnade Gävles andra Familjecentral i stadsdelen Sätra. Under invigningen så knöts band istället för den traditionella att klippa band. Sätras Familjecentral består av fyra ben, öppna förskolan, mödravård, barnhälsovård och förebyggande socialtjänst.

http://www.arbetarbladet.se/gavleborg/gavle/invigning-av-nya-familjecentralen-i-satra

http://www.e-magin.se/latestpaper/dfmt9h96/paper