Jämställt föräldrastöd

13-11-2017

see url 9 November var det inspirationsdag för alla Familjecentraler i Södermanland.

follow site Mats Berggren föreläste om Jämställt Föräldrastöd

Erfarenheter utbytes och det var en mycket givande dag.

Bifogar åhörarkopior

Nedladdningsbara filer