Inbjudan till utbildningsdagar SAM-verkstad

17-05-2016

Utbildningsdagar i verktyget SAM-verkstad – ett metodmaterial för arbete med livsstilsfrågor
på familjecentralen.

Östersund 14 oktober

Inbjudan Östersund

Stockholm 18 november

Inbjudan Stockholm

Malmö 9 december

Inbjudan Malmö