Medlemsansökan

Fyll i medlemsansökan i dokumentet nedan och skicka det antingen digitalt eller via post
Adresser hittar du längst ner i dokumentet.

Föreningen lägger upp informationen i ett register för att underlätta utskick och kontakter mellan medlemmarna. Uppgifterna om enskilda medlemmar lämnas inte ut till tredje man.

För ytterligare information kontakta föreningen via info@familjecentraler.se.

Ansök nu

Medlemsavgifter

FFFF är en ideell förening där medlemsavgiften är nödvändig för föreningens överlevnad. Föreningen har i dagsläget inga externa bidragsgivare. Detta innebär att utan medlemsavgifter kan inte förening existera.

Kollektivt medlemskap är till för de professioner som jobbar på en familjecentral eller en familjecentralsliknande verksamhet.

Enskilt medlemskap är till för personer som är intresserade av familjecentralernas arbete och utveckling men som inte arbetar direkt i verksamheten. En enskild medlem kan exempelvis vara en aktör på regional eller nationell nivå.

För ny medlemsansökan fr o m oktober gäller betald medlemsavgift året ut samt för nästkommande år. Är du redan medlem kommer ny faktura att skickas ut automatiskt. Vi har ej möjlighet att skicka ut kvitto på gjord inbetalning. Medlemslistan på hemsidan uppdateras ca en gång per kvartal.

Medlemsavgiften möjliggör att föreningen kan:

  • Ha en aktuell hemsida med ny forskning, aktuella utbildningar inom området, mycket material samlat och även vad som är på gång ute i landet.
  • Anordna seminariedagar för de olika professionerna. Dagarna syftar till att vi tillsammans med er medlemmar kan dokumentera och tydliggöra arbetet på familjecentralerna
  • Stödja de regionala kontaktpersonerna i deras arbete
  • Arrangera en årlig nationell konferens med aktuella teman och föreläsare med dignitet
  • Delta som part i olika regionala, nationella och internationella organisationer
  • verka som remissinstans och föra familjecentralernas intressen

Medlemsansökan

Vi f&oring;redrar att ta emot ansökningarna genom detta formulär men det går också bra att skicka din ansökan till:

FFFF
c/o Magdalenas Kontorstjänster
Bergsbrunnagatan 22
753 23 Uppsala

Ladda ner pappersansökan här.

Var god och fyll i alla fält.


Medlemstyp

Medlemskap

Faktureringsinformation