Nätverksmöte stenungsund 5/10 och Mölndal 9/11 för samordnare

26-05-2017

 

Nätverksmöte den 5/10 kl 14-16 då är vi välkomna till Hasselkärnan i Stenungsund. Anmäl till elin.strom@stenungsund.se                             tel 0303-738464 senast 2/10.

Nätverksmöte för samordnare den 9/11 då är vi välkomna till FC Floran i Åby. Anmäl till hanna.brohede@molndal.se      tel 031-3151201 senast 6 /11.