I föreningen ingår utveckling av regionala nätverk.

Syftet är att detta ska underlätta och förstärka ert regionala samarbete.

Vissa regioner har redan nu fungerande nätverk, så väl för alla yrkesgrupper samlat som för respektive yrkesgrupp var för sig. Gemensamt för de regioner som i dag saknar nätverk är att intresset för att starta sådana är stort.

På den här sidan finner du en sammanställning av de nätverk som finns just nu. Innehållet utvecklas successivt i och med att nya nätverk bildas.

 

OBS!!!

Om du som regional kontaktperson behöver inloggningsuppgifter för att lägga in eller redigera er sida maila info@familjecentraler.se och be om dessa.