Pedagogträff

09-01-2018

Familjecentralen i Söderhamn inbjuder alla pedagoger i länet till träff tisdag 30 januari kl.9:30-15:00

Vi fortsätter då jobbet med den ”digitala världen” som vi påbörjade i Sätra under hösten.