Protokoll möte samordnare samt nya datum.

20-04-2017

Protokoll från nätverksträffen för samordnare 30/3-17

Nästa träff för samordnare blir den 9 november kl 14-16 då är vi välkomna till Familjecentralen Floran i Åby.Anmäl dig senast den 6 nov till hanna.brohede@molndal.se tel 031-315 12 01.


 

Nytt datum för nätverksträff  för alla i nätverket FFFF. Tema: Hur samarbetar vi på familjecentralen med focus på framgångsfaktorer.  Torsdag den  5/10 kl 14-16 är vi välkomna till Hasselkärnan i stenungsund anmälan senast 2/10 till elin.strom@stenungsund.se tel 0303-73 84 64