Regionala kontaktpersonsdagar 2019

21-09-2019

I år har vi återigen haft Regionala Kontaktpersonsdagar på Sätra Bruk i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Dagarna började med middag och att Åsa Lundsström Mattsson reflekterade över forskningsstöd  för socialt förebyggande arbete och berättade om hur det kan gå till att bygga en modell med utgångpunkt i barns rätt som anhöriga. Under första förmiddagen berättade Ingela Sjöberg om Skånes arbete med att implementera barnkonventionen. På eftermiddagen fick vi del av arbetet med Programteori som Region Örebro fått i uppdrag av FFFF att göra en pilotstudie på. Dagarna avslutades med att styrelsen bjöd in till dialog om föreningens arbete och aktuella frågor. Tack för mycket trevliga dagar!