Alla Regionala Nätverk

Fyrbodal

here

Nuläge

http://ciao-ciao.co.uk/tag/review/ Området består av 15 kommuner med ca 180.000 invånare och är beläget i nordvästra Västra Götaland. I området finns i dag 11 familjecentraler. De flesta är öppna hela veckan och har all personal som man skall ha för att räknas som familjecentral.
Fyrbodals nätverk träffas ungefär en gång/termin på någon av Familjecentralerna. Träffarna inleds med något gemensamt och sedan sitter yrkesgrupperna var för sig.

Kontaktperson

http://3xchange.com/?lang=en/?lang=en/?lang=en/?lang=en/robots.txt Pernilla Forss pernilla@halsokallanfyrbodal.se