Alla Regionala Nätverk

Gävleborg

Nuläge

Regionen består av Gävleborgs län, dvs Hälsingland och Gästrikland. I 7 av länets 10 kommuner finns familjecentraler/familjecentrum/familjecentralsliknande verksamheter, totalt 10 st.

Den senaste familjecentralen som öppnade finns i stadsdelen Sätra, Gävle med invigning hösten 2016.
En gång per år träffas familjecentralerna vid en länsträff och värdskapet skiftas mellan de elva familjecentralerna och det alternerar mellan Gästrikland och Hälsingland. 2017 års länsträff arrangerades av Sandvikens Familjecentral och temat var anknytning. Länsträffen syftar till att få förnyad kunskap inom aktuella områden samt att det ges möjlighet att utbyta erfarenheter i yrkesverksamma samtal och diskussioner. Nästa länsträff blir i Bergsjö/ Harmånger hösten 2018 med tema: Föräldrastöd, hur kan vi stödja föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning/variation?.

Samordnarna för familjecentralerna i länet har ett fungerande nätverk och träffas en till två gång per termin. Förskollärarna och Socionomerna har också träffar en gång per termin för att utbyta erfarenheter från respektive yrkesgrupp.

Gävleborg var värd för FFFF-konferensen 2017, dokumentation från konferensen hittar du här http://familjecentraler.se/wp-content/uploads/2017/08/FFFF-2017_sid1-35_6.pdf

Kontaktperson: Ulrika Heimer ulrika.heimer@ockelbo.se

 

Utvecklingsområden:

Just nu har vi många familjer som kommer till oss med en annan nationalitet. Vid några Familjecentraler har därför språkstödjare anställts. Detta för att vi lättare ska kunna integrera familjerna i vår verksamhet.