Alla Regionala Nätverk

Göteborg

protokoll  samordnarträff Familjecentralen Floran   

Protokoll från nätverksmöte 5/10-17 Protokoll FFFF

Nya mötes datum inför våren 2018

För samordnare onsdag 14 mars Tuve FC kl 13,30-15,30. Anmälan till Tuve.

För alla FC Torsdag 16 april kl 14 -16 Hindens FC Hindås. Anmälan till Hinden.