Alla Regionala Nätverk

Halland

2018 – Tillsammans blir vi starkare!

Den 17 april 2018 bjöd Länsstyrelsen som samordnare inom föräldraskapsstöd  i Halland in till nätverksmöte genom Susanne Ekman, regional kontaktperson FFFF. Syftet var att tillsammans med Länsstyrelsen utveckla vårt Halländska nätverk, vi är flera aktörer som arbetar med föräldraskapsstöd i länet som på ett eller annat sätt arbetar inom en familjecentral/familjecentrals liknande verksamhet eller inom ett projekt som bygger på samverkan mödrahälsovården, barnhälsovården, öppen förskola, råd och stöd samt andra aktörer utan att arbeta under samma tak.

Länsstyrelsen informerade om nationella och regionala arbeten. Koppling till Agenda 2030, Blomman – Regional struktur av föräldraskapsstöd. Nyheter och aktuellt som berörde familjecentralerna.
Vidare berörde vi arbetet med föräldrar till barn med funktionshinder och tog del av en film som Socialstyrelsen tagit fram som kan användas på arbetsplatser och för personal som möter föräldrar.
Susanne Ekman beskrev sin roll som kontaktperson för Halland och tipsade om nyhetsbrev, material och andra tips på föreningens hemsida.

Vi gick laget runt om arbetet med familjecentraler eller familjecentralsliknande arbete i Halland.
Det görs mycket bra i alla kommunerna och alla delade med sig av nuläget och framgångar likväl som svårigheter kunde lyftas.
Alla kommuner berörde arbetet att nå familjer med utländsk bakgrund vilket ledde till att vi enades om behovet att fördjupa oss i verksamheternas arbete med nyanlända familjer och  familjer med utländsk bakgrund. Vi jobbar vidare med detta på nästa regional nätverksträff som blir den 22 oktober. Inbjudan är utskickad men du hittar den även här!

Oktober Familjecentralerna Halland

Kort om innehållet den 22 oktober;
Vi skall dels ta vara på det fina arbete som görs genom erfarenhetsutbyte. Vi kommer gästas av Madelene Larsson, nationell samordnare för Föräldraskapsstöd vid Länsstyrelserna, som kommer att dela med sig av kunskap inom föräldraskapsstöd till familjer med utländsk bakgrund och familjecentralernas arbete som en framgångsrik länk.

Under hösten, nämligen den 9 oktober blir det en heldag som Länsstyrelsen arrangerar på Högskolan i Halmstad – Sveriges nya nationella strategi kring Föräldraskapsstöd. Medverkar gör bland annat representanter från MFoF, myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Dagen i stort: MFoF presenterar strategin, Utmaningar och framgångsfaktorer, Familjecentralerna/Familjecentralsliknande verksamheter i Halland, Framtidsmaskinen!

Inbjudan Föräldraskapsstöd 09 okt

Konsten att komma vidare är att ta nästa steg…Hoppas att vi ses i höst!

Susanne Ekman

 

 

 

Kontaktperson

Kontaktperson för nätverket är Susanne Ekman, susanne.ekman@falkenberg.se