Alla Regionala Nätverk

Halland

Det var den 12 april 2005 på initiativ av Margareta Gustafsson och i samarbete med Region Halland som vi möttes i Falkenberg.

Där diskuterades kring frågeställningar som; Vill vi bilda nätverk i Halland för familjecentraler, iså fall hur skall det drivas och med vilket syfte? Det fanns ett uttalat behov av att bilda ett nätverk.

HUR: Vi bestämde att nätverket skall träffas en gång/termin och platsen skall cirkulera.
VAD: Träffarna skall vara för att utbyta erfarenheter och idéer samt för att lära sig något nytt, viktigt är att allas roller och röster är lika mycket värda och att alla får komma till tals.
NÄTVERKETS SYFTE OCH MÅL: Att utbyta kontakter, idéer och erfarenheter. Att höja kunskapsnivån. För hjälp och idéer att starta familjecentral.

En av nätverksträffarna var i april 2011, i Falkenberg.
Vid denna träff bjöd vi in Vibeke Bing som tog oss med på en ”resa” kring Familjecentralens utveckling, Föräldrastöd och Samverkan, Utvärdering av Familjecentraler och mycket mer! Avslutningsvis så hade vi ”prat i kvadrat”, uppdelat i de olika yrkesrollerna, socionom/socialpedagog, förskollärare/specialpedagog, mvc/bvc samt chefer. Där det bl.a. diskuterades kring: Kan vi samverka kring vissa frågor? Något aktuellt just nu?
Dessutom uppdaterades kontaktlistan för att underlätta kontakter oss emellan och för utskick av senaste nytt från bl.a. FFFF.

Kontaktperson

Kontaktperson för nätverket är Susanne Ekman, susanne.ekman@falkenberg.se