Alla Regionala Nätverk

Jämtland

Regional kontaktperson: Sara Jägerhäll, e-mail: sara.jagerhall@regionjh.se (vikarierande för Jennie Hedman under 2018).

Vid frågor som berör Familjecentraler i Jämtland maila gärna Sara annars respektive kontaktperson vid varje enskild Familjecentral.