Alla Regionala Nätverk

Norrbotten

Nuläge

Har under början av 2010 startat ett regionalt nätverk, men ser stora möjligheter med ett sådant. Nätverket kommer att träffas i Kalix hösten 2010 för att vidare diskutera nedanstående frågor:

 

  • utbildning
  • utvecklingsfrågor
  • hjälp i olika skeden
  • organisera en central grupp för norrbottens familjecentraler.

 

Utvecklingsområden:

  • xxxxx

Kontaktperson: nina.alakulju@norrbotten.se