Alla Regionala Nätverk

Norrbotten

Nuläge

Norrbotten har under början av 2010 startat ett regionalt nätverk. Nätverket träffas årligen för att vidare diskutera tex nedanstående frågor:

  • utbildning
  • utvecklingsfrågor
  • goda exempel
  • samverkan mm

 

Kontaktperson: nina.alakulju@norrbotten.se