Alla Regionala Nätverk

Skåne

 

 

Nuläge

Familjecentralerna eller de familjecentralsliknande verksamheterna i Skåne är en samverkansform mellan region och kommun som erbjuder samlat stöd för blivande föräldrar och barnfamiljer.

Familjecentralerna är inte självständiga enheter utan har sin organisatoriska tillhörighet hos respektive huvudman.

I samverkan med Kommunförbundet har Region Skåne formulerat ett uppdrag för familjecentralerna och tagit fram ett förslag till principiellt ramavtal. I åtagandet definieras respektive parts ansvar.

En arbetsgrupp för Skånes regionala nätverk för familjecentraler har bildats genom kontaktpersoner från familjecentralerna som tillsammans med representanter från Hälso – och sjukvårdens Hälsovalsenhet, Region Skåne, Avd för folkhälsa, Region Skåne, Kunskapscentrum för Barnhälsovård, Region Skåne och Kommunförbudet Skåne träffas med jämna mellanrum.

Den övergripande målsättningen för nätverket är att stödja det hälsofrämjande utvecklingsarbetet vid familjecentralerna i Skåne för att förbättra den psykosociala hälsan hos barn.

Nätverkets representanter ansvarar för att återföra diskussioner och dokumentation vid nätverksträffarna till respektive lokala kontakter. Alla som arbetar vid Familjecentralerna i Skåne ska bjudas in till konferens som arrangeras årligen..

Aktuellt

 • OBS! Som säkert de flesta hört har hemsidan haft problem och dokument mm. har ”försvunnit”. Vi har också haft problem med detta på Skånes regionala sida. Nu försöker vi dock uppdatera och lägga in allt igen, samt uppdatera kontaktuppgifter till alla familjecentraler! Ser ni något fel eller något som ska läggas till får ni gärna höra av er!
 • Vi bjuder också på några bilder (se dokument) från förra årets Familjecentralens dag (sent omsider) vi får njuta av bilderna och se fram emot nästa Familjecentralens dag!
 • Region Skåne fortsätter sin särskilda satsning på att förbättra hbtq-personers hälsa och inom ramen för den målsättningen erbjuds HBTQompetens – processutbildning i normkritik och hbtq-personers livsvillkor. Fokus i utbildningen ligger på bemötande och kunskapshöjning. Utbildningen är kostnadsfri. Orientera er gärna i det och vill ni veta vad kollegor som har gått utbildningen tycker, är Familjens hus i Hässleholm precis utbildade. Innan dess har vi utbildat FC Samovaren, Tåbelund samt Familjens hus i Malmö. Läs gärna med i dokument i högerspalten!Intresserade kan ta kontakt med Žana Dončić, projekledare:040-611 99 51
  0761-86 91 62
  zana.doncic@rfsl.se 
  http://www.rfslskane.se
  https://www.facebook.com/rfslskane
  RFSL Rådgivningen Skåne
  Drottninggatan 36
  211 41 Malmö

 

Familjecentraler – etablering och utveckling

Region Skåne kommer tillsammans med Kommunförbundet Skåne att fortsätta med sitt stöd till

 • kommuner som inte har några familjecentraler
 • kommuner som är igång med sin etablering av familjecentraler
 • etablerade familjecentraler

LÄS MER. http://kfsk.se/halsaochsocialvalfard/folkhalsa/familjecentral/

Kontaktpersoner för det regionala nätverket i Skåne

 • Ulrika Johansson, Socionom Familjecentralen Tellus Landskrona, mail: ulrika.l.johansson@landskrona.se 0418-47 05 93
 • Christine Lennartson, Biträdande enhetschef/pedagog Ängelholm, mail: christine.lennartson@engelholm.se 0431-469596
 • Marie Thornbjer-Tullberg, BVC-sköterska Familjecentralen Solstrålen Malmö, mail: marie.tornbjertullberg@skane.se 040-6234266
 • Jenny Sedin, Barnmorska Familjens hus Hässleholm, mail: jenny.sedin@skane.se

I Skåne finns 30 st ackrediterade familjecentralen där minst BVC och öppen förskola ingår, här nedan finns lista med kontaktuppgifter till dessa: