Alla Regionala Nätverk

Skåne

Nuläge

Familjecentralerna eller de familjecentralsliknande verksamheterna i Skåne är en samverkansform mellan region och kommun som erbjuder samlat stöd för blivande föräldrar och barnfamiljer.

Familjecentralerna är inte självständiga enheter utan har sin organisatoriska tillhörighet hos respektive huvudman.

I samverkan med Kommunförbundet har Region Skåne formulerat ett uppdrag för familjecentralerna och tagit fram ett förslag till principiellt ramavtal. I åtagandet definieras respektive parts ansvar.

En arbetsgrupp för Skånes regionala nätverk för familjecentraler har bildats genom kontaktpersoner från familjecentralerna som tillsammans med representanter från Hälso – och sjukvårdens Hälsovalsenhet, Region Skåne, Avd för folkhälsa, Region Skåne, Kunskapscentrum för Barnhälsovård, Region Skåne och Kommunförbudet Skåne träffas med jämna mellanrum.

Den övergripande målsättningen för nätverket är att stödja det hälsofrämjande utvecklingsarbetet vid familjecentralerna i Skåne för att förbättra den psykosociala hälsan hos barn.

Nätverkets representanter ansvarar för att återföra diskussioner och dokumentation vid nätverksträffarna till respektive lokala kontakter. Alla som arbetar vid Familjecentralerna i Skåne ska bjudas in till konferens som arrangeras årligen..

Aktuellt

Glöm inte anmäla er till hösten regionala konferens den 23/10 i Lund  https://kfsk.se/konferens/?p=20303

Det finns nu en lista med tips på handledare att ta del av bland våra dokument, har ni tips på fler handledare får ni gärna kontakta med någon regional kontaktperson, så uppdaterar vi listan!

Dokumentationen från den Regional familjecentralskonferensen 18 oktober 2016 finns nu att läsa! go to site

 

follow link Familjecentraler – etablering och utveckling

Region Skåne kommer tillsammans med Kommunförbundet Skåne att fortsätta med sitt stöd till

  • kommuner som inte har några familjecentraler
  • kommuner som är igång med sin etablering av familjecentraler
  • etablerade familjecentraler

LÄS MER. http://kfsk.se/halsaochsocialvalfard/folkhalsa/familjecentral/

enter Kontaktpersoner för det regionala nätverket i Skåne

  • Ulrika Johansson, Socionom Familjecentralen Tellus Landskrona, ulrika.l.johansson@landskrona.se 0418-47 05 93
  • Christine Lennartson, Biträdande enhetschef/pedagog Ängelholm, christine.lennartson@engelholm.se 0431-469596
  • Marie Thornbjer-Tullberg, BVC-sköterska Familjecentralen Solstrålen Malmö, marie.tornbjertullberg@skane.se 040-6234266
  • Jenny Sedin, Barnmorska Familjens hus Hässleholm, jenny.sedin@skane.se

I Skåne finns 30 st ackrediterade familjecentralen där minst BVC och öppen förskola ingår, här nedan finns lista med kontaktuppgifter till dessa: