Alla Regionala Nätverk

Skaraborg

Nuläge

”Gamla” Skaraborg består av 15 kommuner där samtliga utom Essunga och Vara är medlemmar i nätverket med familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter. Det finns 14 familjecentraler, varav två i Skövde.
Sedan 2003 har de familjecentraler som funnits haft regelbundna träffar. De senaste åren har upplägget varit en träff/år som anordnas av de olika familjecentralerna.
Oftast är upplägget halvdag föreläsning och halvdag diskussioner i yrkesgrupper. Exempel på teman har varit anknytning, ny i Sverige, barn och föräldraskap.
Både lokala och nationella föreläsare så som Lars H Gustavsson och Jesper Juul, har förekommit.
En kontaktperson för regionen utses på träffen för samordnarna. Att vara kontaktperson innebär att vara länken som förmedlar information från styrelsen till familjecentralerna i regionen. Man har också ansvar för att FFFF:s hemsida hålls uppdaterad. Om ni har information som ni vill att vi ska sprida inom vår region så kan ni gärna skicka det till kontaktpersonen. Den personen deltar även på den nationella träffen för regionala kontaktombud.
Nuvarande kontaktperson för Skaraborg är Christina Börjesson, christina.borjesson@skara.se
0511-32 890, 0721-60 31 12.

Historik

År     Kommun   Tema/föreläsare

2017 Töreboda   ”Barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Hur upptäcker vi det och vad händer när vi anmäler?” Barnahus Skaraborg/Socialtjänst. Föreläsning Incest/sexuella övergrepp, Lena Morin Lindström.         ”Det lilla barnets hälsa-vårt gemensamma ansvar”, Folktandvården.

2016 Karlsborg   ”Möten över kulturgränser: utmaningar och möjligheter”, Religionsvetarna.

2015 Götene      ”God anknytning som barn ger goda kärleksrelationer som vuxen”,
Egil Linge, leg. psykolog och leg. psykoterapeut

2014 Lidköping  ”Barn som anhörig då föräldrar är sjuka”, Jan Dahlgren, psykolog och lokal projektledare , samt info om Barnahus Skaraborg och nya riktlinjer för Västbus.

2013 Hova        ”Mötets magi”, Kerstin Neander

2012 Grästorp   ”Små barns hjärnor kopplat till anknytning”, Ingemar Kjellmer
2011 Tidaholm   ”Ditt kompetenta barn”, Jesper Juul
2010 Skövde       Om att vara invandrare i Sverige. ”Familjekonsallationer i dagens samhälle”, Benita Haals- Stiernstedt ”Att vara mamma och fru under ett krig i nutid”, Sebiha Crnic´

2009 Falköping  ”Anknytning”, Karin Lundén
2008 Hjo              ”Föräldraskap”, Lars H Gustavsson
2007 Skara          ”Att komma till ett nytt land”, Nigar Ibrahim, juridisk konsulent.

2006 Mariestad   ”Vad behöver papporna?”, Jan Dalgren, psykolog och några pappor.

2005 Tibro          Siv Hellqvist från FAS föreningen berättade om FAS barn.

2004 Götene      ”Familjecentralen”, Vibeke Bing

2003 Töreboda   ”Positivt tänkande”, Jim Turesson

2002 Falköping   Nätverksträff för erfarenhetsutbyte

2001 Lidköping   Nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Utvecklingsområden:

Samordnarträff

De flesta familjecentraler i regionen har nu funnits i ett antal år och verksamheterna har utvecklats och ”satt sig”. För att stimulera fortsatt utveckling träffas samordnarna på familjecentralerna två gånger om året för att informera varandra om förhållandena på de olika familjecentralen – var de är i utveckling – vilka frågeställningar diskuteras etc. Kontaktpersonen för Skaraborgs familjecentraler förmedlar även vad som togs upp på den nationella träffen. Det blir en dag där man får kunskap och inspiration till fortsatt utvecklingsarbete på den egna familjecentralen. Vill du veta vad som då togs upp kan du kontakta någon av samordnarna.

Aktuellt:

Samordnarträff i Falköping onsdagen den 18 april kl.9.00-15.00. Målet med denna dag är att samlas runt ämnen som är aktuella för oss i regionen Skaraborg och få inspiration och konkreta verktyg att ta med hem. Tillsammans planerar vi innehåll, ämnen och föreläsare till den stora Nätverksträffen vi har en gång/år.

Presentationsrunda av alla 14 Familjecentraler, där var och en informerar om nuläget.

På förra samordnarträffen beslutade vi att Mariestad ansvarar för nästa Nätverksträff 2018.