Alla Regionala Nätverk

Södermanland

FFFF 2017 Nu kör vi!

FFFF 2017
Nu kör vi!

Nuläge

Vi har återupptagit nätverksträffar för samordnare i länet. Vi har genomfört en träff i Strängnäs 2/12 2016. Nästa träff blir i mars/april 2017 som familjecentralerna i Eskilstuna bjuder in till.

Regional kontaktperson: Annika.Mac.donald.Oldberg@dll.se