Alla Regionala Nätverk

Västernorrland

http://shellystearooms.com/sk/shellys-tea-rooms-news-autumn-2015/

Nuläge

50ac8a4eebab01dd6c17ecccfe10dbad I länets finns det tre familjecentraler som träffas 1 gång/termin. Vi turas om att planera och genomföra träffarna.

Utvecklingsområden:

  • Gemensamt tydliggöra familjecentralernas verksamhet – till politiker, chefer och massmedia.
  • Visa vad samverkan gör för familjecentralerna.
  • Bjuda in politiker till familjecentralerna.
  • Sprida familjecentralsarbetet till övriga kommuner i länet.
  • Visa på vikten av samarbete mellan yrkesgrupperna inom familjecentralen.

 

here Regional kontaktperson: asa.jernstrom@kramfors.se