Samordnarträff -information och kunskapsutbyte för samtliga samordnare i Uppsala län

15-03-2016

1 september 2017, kl. 09.00-12.00
Plats: Gröna rummet- Infoteket, Hälsa och Habilitering,
Kungsgärdets center S:t Johannesgatan 28 A, Uppsala

12 oktober 2017, kl. 09.00-12.00
Plats: Fyrisborg- Vård och bildning, Fyrisborgsgatan 1, Uppsala

Välkomna alla länets samordnare!

Nedladdningsbara filer