Samordnarträff -information och kunskapsutbyte för samtliga samordnare i Uppsala län

15-03-2016

12 oktober 2017, kl. 09.00-12.00
Plats: Fyrisborg- Vård och bildning, Fyrisborgsgatan 1, Uppsala

Välkomna alla länets samordnare!

Nedladdningsbara filer