Samordnarträff -information och kunskapsutbyte för samtliga samordnare i Uppsala län

15-03-2016

15 januari 2018 kl. 09.00-12.00

Plats: Gröna rummet i Infoteket på Kungsgärdets center, S:t Johannesgatan 28, Uppsala.
Infoteket finns vid ingång D
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Om-infoteket/Hitta-till-infoteket/

Varmt välkomna alla länets samordnare!

Nedladdningsbara filer