Familjecentralsdialog

15-03-2016

Hur utvecklar vi familjecentralsverksamheten i Uppsala län?  

12 april 2018, heldag, Galejan Fest och konferens, S:t Larsgatan 7, Uppsala.

Familjecentralsdialogen ersätter vårens utbildningsdag.
Vi välkomnar alla som engagerar sig i det familjecentrerade arbetet i Uppsala län.

Inbjudan skickas till länets familjecentralssamordnare inom kort!

Varmt välkomna!

Nedladdningsbara filer