Utbildningseftermiddag för Uppsala läns familjecentraler

15-03-2016

12 oktober 2017, kl. 13.00-16.30
Plats: Fyrisborg- Vård och bildning, Fyrisborgsgatan 1, Uppsala

Separat kallelse skickas ut via mail till länets samordnare för spridning på respektive FC.

Varmt välkomna!

Nedladdningsbara filer