Välkomna till 2019 års familjecentralskonferens i Örebro

19-09-2018


Välkommen till 2019 års konferens som äger rum i Örebro 7-8 maj 

FFFF har gett stafettpinnen till Region Örebro län som startat planeringen av 2019 års Familjecentralskonferens. Planeringen och genomförandet sker  tillsammans med länets tolv kommuner, Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns bildningsförbund. 

Det övergripande temat för konferensen är Familjecentralen – en viktig arena i arbetet för en jämlik hälsa. Pleniföreläsningarna kommer främst ha fokus på det jämställda föräldraskapet. Dagarna kommer också innehålla andra tänkvärda inslag och föreläsningar som ska inspirera till utveckling. Mer information kommer senare i höst. Målet är att anmälan ska vara öppen i december.