Vad är en familjecentral?


En familjecentral är en verksamhet som riktar sig till barn och föräldrar och som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. En familjecentral ska minst innehålla mödrahälsovård barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.

Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF) är en nationell förening som verkar för utveckling och spridning av familjecentraler och som utgör ett stöd för befintliga familjecentraler i landet.

Mer information om familjecentraler

MÖTESPLATSEN

Som medlem har du tillgång till vårt forum Mötesplatsen där vi diskuterar allt som rör familjecentralernas verksamheter.

Till Forumet

Kurser & Utbildningar

Tips för er som vill arbeta med integration på familjecentraler

Läs mer

Regionala Nätverk

Alla Regionala Nätverk