5 oktober nätverksträff för Jönköping – info inför nya generella föräldrastödsprogrammet

04-10-2022

Nu är vi nära ….

Vårt mål i region jönköpinga att erbjuda föräldrastödjande insatser i grupp -ett jämställt föräldraskapsstöd  i hela länet

Vi har minst en FC i alla våra(antal) kommuner

Den 5 oktober erbjuds all personal på länets 23 familjecentraler

En inspirations och informationsdag om programmet som arbetsgruppen

Jobbat fram under två år .

Mer info kommer