Skicka i första hand ett mail till info@familjecentraler.se så fördelas frågan till lämplig person i styrelsen. Du kan även ta kontakt direkt till någon i styrelsen – i need help editing my essay se nedan.

Tinna Cars-Björling – Ordförande
Socionom
tinna.cars-bjorling@telia.se

Åsa Pettersson – Kassör
Verksamhetschef barnhälsovården
asa.pettersson@lio.sehow to use edubirdie

Marie Cesares Olsson – Ledamot
marie.cesares.olsson@orebro.se

Anna-Maria Troedsson – Sekreterare
Förskollärare
anna-maria.troedsson@bjuv.se

Inger Öberg – Ledamot
Socionom
inger.oberg@laholm.se

Ann Johansson – Ledamot
Förskollärare
ann.johansson@stromstad.se

Ann-Charlotte Lilja – Ledamot
Verksamhetsutvecklare
ann-charlotte.lilja@lj.se

Petra Seiger – Ersättare
Förskollärare
petra.seiger@skellefta.se

Marie Hjälmarö – Ersättare
Förskollärare
marie.hjalmaro@jonkoping.se