Barnafrid lyfter fram familjecentralernas betydelse

Linköpings Universitet publicerar en artikel som kan vara av stort intresse för dig som arbetar på familjecentraler. Artikeln, skriven av Sofia Lindgren, lyfter fram Barnafrids arbete och fokus på familjecentraler.

Barnafrid har i uppdrag från regeringen att samla och sprida kunskap om våld och övergrepp mot barn, samt att stödja utvecklingen av familjecentralernas verksamhet. I artikeln framhävs familjecentralernas betydelsefulla roll i det förebyggande arbetet och hur de fungerar som en modell för samverkan mellan kommun och region.

Artikeln innehåller även ett porträtt av Rikard Tordön och Mia Johansson, utredare på Barnafrid, som delar med sig av sina insikter och framtidsplaner för familjecentralernas utveckling.

För att läsa hela artikeln, besök Linköpings Universitets webbplats.


edit
Andreas
5 juni, 2024