Familjecentralers betydelse

Folkhälsomyndigheten har nu publicerat den kartläggande litteraturöversikten om familjecentralers betydelse för barns och familjers hälsa och välmående. I litteraturöversikten framkommer att vårdnadshavare upplever familjecentralen som en tillgänglig, trygg och välkomnande arena. En arena där de kan dela erfarenheter och få stöd och barnen ges möjlighet att leka. Den övergripande slutsatsen i översikten är dock att det behövs mer forskning, inte minst fler studier om familjecentraler av nordisk modell.

Här hittar du rapporten Familjecentralers betydelse för familjers hälsa och välmående – Resultat från en kartläggande litteraturöversikt  

Här kan du läsa om familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter på Folkhälsomyndighetens hemsida.


edit
Linda Berntsson
14 februari, 2024