Nationell sammanställning av kvalitetsuppföljning 2023 är klar

Det strategiska nätverket har nu sammanställt den nationella kvalitetsuppföljningen för 2023. För Föreningen För Familjecentralers Främjandes (FFFF) räkning har Enkätfabriken genomfört fyra undersökningar på familjecentraler runt om i landet. Målgrupperna för undersökningarna har varit barn och vuxna som besöker familjecentralerna, samt personal och samordnare som arbetar där.

Rapporten presenterar resultaten för varje enskild undersökning och inkluderar familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter enligt den nationella definitionen.

För mer information och för att ta del av rapporten, klicka på ”Ladda ner”.

description Nationellt sammanställning 2023
Ladda ner

edit
Andreas
5 juni, 2024