Är du intresserad av att arrangera FFFF:s årliga konferens hittar du riktlinjer och ansökningshandlingar här.