Är det någon som är intresserad av att ta på sig uppdraget som revisor i vår förening?

07-02-2017

Uppdraget innebär att:  ”Revisorerna ska gå igenom föreningens räkenskaper och se att de stämmer med utgifterna, samt föreslå alternativt avslå styrelse ansvarsfrihet gällande årets räkenskaper. Revisorn förses med allt material från föreningens kassör och Magdalenas kontorsservice som sköter fakturering och bokföring.  Som ledamot i valberedningen är uppdraget att säkerställa att styrelsen är fulltalig och att revisorer och valberedning finns tillsatta, i enlighet med föreningens stadgar. ” Man blir invald på årsmötet i Gävle i maj. Vi behöver två personer till detta uppdrag. Är någon intresserad får ni gärna höra av er till ann-Sofie.roslund@landskrona.se   inger.oberg@laholm.se eller anna.bodin@liv.se