Årlig fortbildningsdag för all personal inom FC Jämtland 6 april 2017.

22-03-2017

Varmt välkomna till den årliga Fortbildningsdagen för all personal inom Familjecentralerna i Jämtlands län den 6 april 2016. Tema: Språk.

Sista anmälningsdag den 30 mars 2017. Se separat inbjudan.

FORTBILDNINGSDAG FÖR FAMILJECENTRALER I JÄMTLAND 2017