Årlig fortbildningsdag för all personal på Familjecentraler i Jämtland Härjedalen 10 april 2018.

12-01-2018

Varmt välkomna till den årliga Fortbildningsdagen för all personal inom Familjecentralerna i Jämtlands län den 10 april 2018 – tema: Familjecentralen idag och samverkan.

Separat inbjudan kommer via e-mail och er regionala samt era lokala kontakpersoner.