De öppna förskolorna i Östersund räddades från nedläggning!

02-05-2015

Efter ett sparförslag som innebar nedläggning av alla öppna förskolor i Östersund har olika skrivelser skickats till ansvariga politiker och chefer. De har blivit mailbombade av föräldrar som protesterat mot hotet om nedläggning av öppna förskolan. Glädjen var stor för både familjer, personal och politiker när beslutet togs om att Öppna förskolorna i Östersund blir kvar och därmed även Familjecentralerna i kommunen. Alla vet att det är en viktig och värdefull verksamhet och möjligheter ges nu till att utveckla arbetet på Familjecentralerna.

Här kan ni läsa skrivelser som skickats!