Den nationella familjecentralskonferensen i Göteborg är nu fullbokad!

09-05-2015

Vi har nu över 800 anmälda till konferensen och kan tyvärr inte ta emot fler. Det går inte heller längre att ställa sig på kö. Det som positivt är att det är en stor geografisk spridning i landet av deltagarna.

Observera att årsmötet är öppet för alla – inte bara för dem som kommer till konferensen. Gäller förstås av praktiska skäl endast för er som bor i närheten av Göteborg.

Det är fantastiskt att vi har ett så stort intresse för konferensen – och samtidigt beklagligt att alla som vill delta inte kan erbjudas plats.

Hälsningar styrelsen