Dissemination of the Implementation Handbook

13-05-2015

Under hösten 2013 tog EU kommissionen ett strategiskt beslut om att investera i barn. Det var enheltäckande politisk strategi kring barnfattigdom och barns välbefinnande. FFFFhar nu varit delaktig i att ta fram en handbok med förslag för att implementera denna strategi, genom vårt samarbete med Eurochild. (www.eurochilds.com).

 

Läs mer här.
Text (118 KB)

Här finns länk till handboken.
Implementation HandbookPutting the Investing in Children Recommendation into practice