Distansutbildning om hälsofrämjande och förebyggande familje- och föräldrastöd höstterminen 2014

10-11-2014

Folkhälsomyndigheten i samarbete med Örebro universitet inbjuder till en distansutbildning om hälsofrämjande och förebyggande familje- och föräldrastöd höstterminen 2014. Den kommer ges på både grundläggande och avancerad nivå med kursstart 24-25 september. Sista dag för anmälan är 5 september. Utbildningen vänder sig till tjänstemän, praktiker och beslutsfattare inom kommun, landsting, länsstyrelser och ideell sektor samt studenter som vill fördjupa sina kunskaper och få konkreta verktyg för att bedriva ett framgångsrikt föräldrastödsarbete. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kompetens så att de kan utveckla en strategi för föräldrastöd lokalt, som även inkluderar föräldrar med tonåringar. Deltagarna får fördjupade kunskaper om barns och ungas hälsa, om familjens betydelse samt om metoder och verktyg för att kunna erbjuda ett kvalitativt och genomarbetat föräldrastöd. Mer info om anmälan, kursstarten, behörighetskrav m.m. finns i bifogad inbjudan och via länk

http://www.oru.se/Institutioner/