Dokumentation från konferensen i Malmö

14-06-2022

Här finns några powerpointpresentationer som i dagsläget finns från konferensen i Malmö.