Kunskapscentrum för Jämlik vård (Västra Götalandsregionen) har tagit fram ett verktyg för personal som vill utveckla sitt arbete utifrån ett normmedvetet perspektiv kring olika teman. Har kan du ta del av materialet En förälder blir till – ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion.

09-05-2017
En förälder blir till

En förälder blir till är ett verktyg för jämlik barnhälsovård som tagits fram av Kunskapscentrum för jämlik vård i samarbete med barnhälsovården i Västra Götaland. Syftet med verktyget är att göra barnhälsovården mer jämlik, välkomnande och inkluderande för alla familjer.

 

Under 2016 och 2017 fick all personal på barnavårdscentraler och familjecentraler runt om i Västra Götaland möjlighet att genomföra arbetet.

Du kan läsa mer om genomförandet här: