Kartläggning och utvärdering av familjecentraler

18-04-2015
Kartläggning och utvärdering av FC - slutversion Separat bilaga Diagram

Konsultföretaget Ramböll har på Socialdepartementets uppdrag gjort en kartläggning och utvärdering av familjecentraler, som blev klar 2014. Nedan finner du rapporten och i separat fil ett tillhörande diagram över metoder som används på familjecentraler.